Handleiding databank RO-Jurisprudentie

Een unieke databank

Onze nieuwe webpagina zorgt ervoor dat u via internet de beschikking heeft over alle relevante RO-jurisprudentie. En alle nieuwe uitspraken kunt u op de voet volgen. De databank onderscheidt zich van andere databanken omdat deze speciaal voor de ruimtelijke ordeningsspecialisten is ontwikkeld. U heeft altijd een compleet bijgewerkte databank. JBA verzorgt het dagelijkse onderhoud. U hoeft de jurisprudentie niet meer zelf bij te houden. Dat doen wij voor u. Wilt u een (jaar)abonnement, dan krijgt u een gebruikersnaam en een wachtwoord.

    http://documentatie.adviescentrumklaassen.nl
    gebruikersnaam: ……….
    wachtwoord: ……….

JBA signaleert, selecteert en analyseert

De databank bevat rubrieken, thema’s en trefwoorden. U kunt de trefwoordenlijst raadplegen om snel te zien wat voor rubrieken, thema’s en trefwoorden in de databank zitten. U kunt in een paar seconden zien of er over een bepaald onderwerp relevante jurisprudentie is en wat de rode draad is om uw casus op te lossen. De databank bevat een doorklik naar www.rechtspraak.nl zodat u de integrale tekst van de uitspraken kunt inzien.

Alleen uitspraken met een meerwaarde

De omgeving van de ruimtelijke ordening is veelomvattend. De integraliteit brengt mee dat ook de jurisprudentie op aanpalende beleidsvelden in kaart wordt gebracht. Het gaat onder meer om algemeen bestuursrecht, milieu, luchtkwaliteit, natuur, water, bodem, archeologie, externe veiligheid, grondbeleid. De jurisprudentie op deze terreinen wordt geselecteerd op basis van de ruimtelijke relevantie en de praktische betekenis.

Nieuwe uitspraken worden in de databank geplaatst als ze een echte meerwaarde hebben. Soms worden bestaande uitspraken voorzien van kanttekeningen of op een andere manier bewerkt.. Zo blijft het totale bestand ‘behapbaar’ en overzichtelijk. Uitspraken die niet meer van praktisch belang zijn omdat de rechter ‘om’ gaat of omdat de wetgeving is aangepast, worden uit het systeem verwijderd. Zo heeft u altijd een actueel bestand. Dat bespaart u niet alleen ontzettend veel zoekwerk, maar u voorkomt ook dat er fouten worden gemaakt omdat u ‘toevallig’ niet op de hoogte was van de meest recente jurisprudentie.

Handleiding

De databank bevat een eenvoudige handleiding met alle zoekfuncties (rubriek, thema/trefwoord, naam gemeente, datum, vindplaats etc.). U kunt alle uitspraken downloaden (per uitspraak of groep van uitspraken of allemaal tegelijk als u wilt) en in de gewenste volgorde uitprinten of bewerken. Alle documenten krijgen een RO-nummer.

Het verwerken van de uitspraken en bronnen

Van de uitspraken wordt eerst de essentie vermeld, zodat u snel ziet of die uitspraak voor u van belang is. Vervolgens wordt een kernachtige maar duidelijke samenvatting gegeven en worden praktische tips toegevoegd. Gezien de vele bronnen die we raadplegen (Bouwrecht, de Gemeentestem, AB, Jurisprudentie voor Gemeenten (JG), Jurisprudentie Bestuursrecht (JB) is het nagenoeg uitgesloten dat we belangrijke uitspraken over het hoofd zien.

Zoekmogelijkheden

U zoekt op rubriek, vervolgens op thema en bij dit thema zijn nog extra trefwoorden toegevoegd om de zoekmogelijkheden nog verder uit te breiden. De trefwoorden zijn vooral bedoeld als u een casus heeft over een heel specifiek onderwerp. Deze trefwoorden kunt u gewoon intikken bij ‘thema’. U moet er wel op bedacht zijn dat een begrip zowel onder rubriek als thema kan vallen. In dat geval moet u eerst de uitspraken bij de rubriek zoeken en vervolgens kijken of het begrip ook voorkomt bij ‘thema’. Bijvoorbeeld: aanlegvergunning is een rubriek, maar kan bij een ander begrip een thema zijn (bijv. bij de rubriek ‘archeologie’)

De gebruikers

We willen ook de gebruikers betrekken bij het documentatiesysteem. Als u interessante uitspraken tegenkomt die nergens zijn gepubliceerd, stuur deze dan aan ons toe. Wij bekijken dan of de uitspraak belangrijk genoeg is om deze in de databank te zetten. Het systeem is simpel, gebruiksvriendelijk, goed toegankelijk en helemaal toegespitst op de praktijk die JBA als geen ander kent.

Abonnementen webpagina "Jurisprudentiewijzer”

De abonnementen lopen allemaal vanaf 1 januari. Onderstaand is het jaarbedrag aangegeven. Stapt u later in, dan wordt het resterende jaarbedrag in rekening gebracht en betaalt u het jaar daarop het volle bedrag.