Data opleidingen, praktijkdagen en congressen 

Een overzicht van de geplande trainingen omgevingsrecht

2020

Trainingen gemeentelijke omgevingsplan

Tweedaagse conferentie omgevingsrecht