Data opleidingen, praktijkdagen en congressen 

Een overzicht van de geplande trainingen omgevingsrecht

2020

Trainingen gemeentelijk omgevingsplan

Conferentie omgevingsrecht (online)