Nieuws over praktijk en wetgeving omgevingsrecht

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het omgevingsrecht

Het omgevingsrecht krijgt een complete facelift met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. Er zullen ingrijpende veranderingen plaatsvinden. We volgen de ontwikkelingen op de voet. De nieuwe wet zou op 1-1-20121 inwerking treden, maar mede in verband met de coronacrisis is de inwerkingtreding uitgesteld tot 1-1-2022. Dit betekent dat er meer tijd is om u goed voor te breiden op de voorziene ingrijpende veranderingen. Gemeenten moeten aan de slag met het maken van een omgevingsvisie en een alomvattend omgevingsplan voor de hele gemeente. 

In verband met de coronacrisis hebben we moeten besluiten ons jaarlijks congres in november niet in fysieke vorm, maar op online basis te verzorgen. Binnenkort volgt het programma en u kunt dan deelnemen aan 1 of meer deelsessies.