Nieuws over praktijk en wetgeving omgevingsrecht

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het omgevingsrecht

Het omgevingsrecht krijgt een complete facelift met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. Er zullen ingrijpende veranderingen plaatsvinden. We volgen de ontwikkelingen op de voet. De nieuwe wet zou op 1-1-20121 inwerking treden, maar mede in verband met de coronacrisis is de inwerkingtreding uitgesteld. In de zomer wordt de nieuwe invoeringsdatum bekend gemaakt (waarschijnlijk 1 juli 2021 of 1 januari 2022). Dat betekent dat er wat meer tijd is om u goed voor te breiden op de voorziene ingrijpende veranderingen. Gemeenten moeten verder aan de slag met het maken van een stappenplan om de transitie naar het ene alomvattende omgevingsplan voor de hele gemeente te realiseren.