Overzicht en inhoud van onze trainingen omgevingsrecht

Maatwerk in opleidingen, praktijkdagen en congressen

Trainingen omgevingsrecht

Bij Klaver BV vindt u een breed aanbod aan trainingen omgevingsrecht. Naast cursussen in het omgevingsrecht organiseren wij ook ook praktijkdagen, congressen en incompany trainingen. Alle prijzen zijn inclusief voorbereiding, cursusmateriaal en reiskosten, maar exclusief btw. We hanteren standaardprijzen voor de diverse trainingen. Daarnaast maken we bij maatwerk in overleg met de opdrachtgever aanvullende afspraken over de prijs voor een training. Maatwerk kan betrekking hebben op de vorm en inhoud van de training,  het aantal deelnemers of de tijdsduur.

Ons trainingsaanbod

  • Basiscursus omgevingsrecht
  • Digitale masterclass omgevingsrecht
  • Congres omgevingsrecht
  • Praktijkdagen omgevingsrecht
  • Incompany trainingen
  • Omgevingswet 2021

Wilt u zich inschrijven voor een training of wilt u meer informatie? Gebruik dan het aanmeldformulier.

Basiscursus omgevingsrecht

Wilt u zich (verder) bekwamen in het omgevingsrecht? Maar beschikt u nog niet over de noodzakelijke basiskennis? Schrijf u dan in voor onze 2-daagse basiscursus omgevingsrecht. In deze cursus maakt u kennis met de contouren van het omgevingsrecht. In het programma voor de basiscursus omgevingsrecht leest u wat er allemaal aan bod komt. Wij kunnen het programma aanpassen en afstemmen op uw specifieke opleidingswensen.  De kosten zijn € 500 per deelnemer.

Digitale masterclass omgevingsrecht

In deze opleiding behandelen we het omgevingsrecht in de volle breedte. De leerstof is verdeeld over 8 modules die verspreid over 3-4 maanden aan bod komen. We sluiten de masterclass af met een schriftelijk tentamen en een certificaat. In het programma voor de digitale masterclass omgevingsrecht leest u wat er allemaal aan bod komt. Natuurlijk is ook hier maatwerk mogelijk. De kosten zijn € 500 per deelnemer en € 50 voor elke persoon van dezelfde organisatie.

Congres omgevingsrecht

Dit tweedaagse congres is bedoeld om u volledig op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen in het omgevingsrecht. Diverse specialisten leveren een bijdrage en ‘tanken’ u weer helemaal bij. Na 2 dagen bent u weer helemaal up-to-date met alle ontwikkelingen in het omgevingsrecht. De kosten bedragen € 500 per deelnemer voor het congres. De kosten voor een diner en overnachting zijn optioneel en daarom niet in de prijs inbegrepen.

Praktijkdagen

We verzorgen regelmatig praktijkdagen over specifieke, actuele thema’s.  Bijvoorbeeld over planschade, bestemmingsplannen, de duurzaamheidsladder, energietransitie en de Omgevingswet. Ook onze speciale jurisprudentiebijeenkomsten vallen onder de praktijkdagen. Alle trends die van belang zijn voor de dagelijkse praktijk van het omgevingsrecht komen aan bod. Meestal gebeurt dat aan de hand van casus. De kosten zijn € 200 per deelnemer.

Incompany trainingen

Wilt u uw medewerkers gelijktijdig opleiden of bijscholen, kies dan voor een incompany training. In nauw overleg stellen we een programma op maat voor u samen. We zorgen dat dit volledig aansluit bij uw opleidingswensen. Het voordeel is dat alle medewerkers gelijktijdig dezelfde training volgen. Dat is efficiënt en een stuk goedkoper dan wanneer medewerkers individueel deelnemen aan verschillende trainingen. Eventueel kunt u de training ook samen met andere organisaties organiseren. 

Trainingen Omgevingswet (ook digitaal!)

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is - mede i.v.m. de coronacrisis uitgesteld (waarschijnlijk met een half jaar of een jaar). Deze wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. We kennen alle ins en outs van deze nieuwe wet en organiseren trainingen op maat. Daartoe behoren inmiddels ook online-trainingen die we via ZOOM of TEAMS Microsoft aanbieden. Onze eerste ervaringen hiermee zijn uitermate positief. Wilt u dat we een  training op maat verzorgen, dan bent u op het juiste adres. 

Aanmeldformulier: