Overzicht en inhoud  trainingen omgevingsrecht

Maatwerk in opleidingen, praktijkdagen en congressen

Trainingen omgevingsrecht

We hebben een breed aanbod van trainingen omgevingsrecht. Naast cursussen in het omgevingsrecht organiseren wij praktijkdagen, congressen en incompany trainingen. Alle prijzen zijn inclusief voorbereiding, cursusmateriaal en reiskosten, maar exclusief btw. We hanteren standaardprijzen voor de diverse trainingen. Daarnaast is maatwerk mogelijk over de vorm en inhoud van de training,  het aantal deelnemers of de tijdsduur.

Ons trainingsaanbod

  • Basiscursus omgevingsrecht
  • Congres omgevingsrecht
  • Praktijkdagen omgevingsrecht
  • Incompany trainingen

Wilt u zich inschrijven voor een training of wilt u meer informatie? Gebruik dan het aanmeldformulier.

Basiscursus omgevingsrecht

Wilt u zich (verder) bekwamen in het omgevingsrecht, maar beschikt u niet over de noodzakelijke basiskennis? Schrijf u dan in voor onze 2-daagse basiscursus omgevingsrecht. In deze cursus maakt u kennis met de contouren van het omgevingsrecht. In het programma voor de basiscursus omgevingsrecht leest u wat er aan bod komt. Wij kunnen het programma aanpassen en afstemmen op uw specifieke wensen.  De basiscursus is nu nog een mix van de huidige regelgeving (Wro, Wabo etc.) en de per 1-1-2022 in werking tredende Omgevingswet. Het overgangsrecht in de Invoeringswet Omgevingswet regelt dat met name de nu geldende bestemmingsplannen nog tot 1-1-2029 blijven gelden. De kosten bedragen € 500 per deelnemer.

Congres omgevingsrecht

Dit 2-daags congres is bedoeld om u volledig op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen in het omgevingsrecht. Diverse specialisten leveren een bijdrage en ‘tanken’ u weer helemaal bij. Na 2 dagen bent u weer helemaal up-to-date. De kosten bedragen € 500 per deelnemer.

Praktijkdagen

We verzorgen praktijkdagen over specifieke, actuele thema’s en jurisprudentietrends in het omgevingsrecht.  

De komende jaren zal de Omgevingswet een belangrijke plaats innemen in ons trainingsaanbod. Daarin staat het gemeentelijke omgevingsplan centraal.  

De kosten bedragen € 200 per deelnemer.

Incompany trainingen

Wilt u uw medewerkers gelijktijdig opleiden of bijscholen, kies dan voor een incompany-training. In nauw overleg stellen we een programma op maat voor u samen, dat volledig aansluit bij uw opleidingswensen en vooral de praktijk.  

Trainingen Omgevingswet (ook digitaal!)

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is opgeschort naar 1-1-2022. Deze wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. We kennen alle ins en outs van deze nieuwe wet en organiseren trainingen op maat. Dat kunnen fysieke trainingen of online trainingen zijn.

Aanmeldformulier: